Omgevingsvergunning

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Sinds 1 januari 2018 kan je ze beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. 

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op www.omgevingsloket.be.

Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij de gemeente of het omgevingsloket via  015 45 45 91.

Op deze pagina kan je zowel de lopende openbare onderzoeken als de bekendmakingen van omgevingsvergunningen raadplegen.

Bekendmaking omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek

Beroepsprocedures