Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Site Bellekouter’ - bekendmaking Openbaar Onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de Gemeenteraad in zitting van 25 april 2018 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Site Bellekouter” voorlopig heeft vastgesteld. 

Het voorlopig vastgestelde ontwerp van het RUP “Site Bellekouter” wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 16 mei 2018 tot en met 15 juli 2018.

Het RUP ligt gedurende deze periode ter inzage bij de dienst Omgeving op het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen. 

De bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het RUP “Site Bellekouter” moeten vóór het sluiten van het openbaar onderzoek per aangetekend schrijven gericht worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p.a. Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen, ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst Omgeving op het Sociaal Huis