Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest bepaalt hoe op een bepaald perceel mag gebouwd worden. Het kan nuttig zijn eerst een ontwerp te maken met basisgegevens zoals inplanting, bouwhoogte en -diepte. Hiervoor heb je geen architect nodig. De procedure voor een stedenbouwkundig attest duurt ± 3 maanden.

Administratieve kosten : 75 euro