Waterlopen

Waterlopen


Er lopen verschillende soorten waterlopen door Wichelen, elk onderworpen aan verschillende reglementeringen : 

-Schelde: beheer, exploitatie en onderhoud gebeurt door de Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde - Zeekaneel, Lange Kievitstraat 114, 2018 Antwerpen, tel. : 03 224 67 11.

-Waterlopen 1e categorie (Vlaamse overheid) : ruiming, onderhoud en herstellingswerken door de Landelijke Waterdienst, buitendienst Oost-Vlaanderen, RAC Ter Platen, Sint-Lievenslaan 33f, 9000 Gent, tel. : 09 265 19 11.

-Waterlopen 2e categorie (Provincie Oost-Vlaanderen): (lijst ter inzage op de technische dienst) : ruiming, onderhoud en herstellingswerken door de provinciale technische dienst, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. : 09 267 70 00.

-Waterlopen 3e categorie (lijst ter inzage op de technische dienst) : ruiming, onderhoud en herstellingswerken gebeuren door de gemeente. 

-Inlichtingen op de technische dienst, Oud Dorp 2, Wichelen, 052 43 24 21 of 052 43 24 20.

 

Onderhoud onbevaarbare waterlopen.

Overwelven van straatgrachten en andere grachten.