Wichelen renoveert!

WICHELEN RENOVEERT!

Met het project ‘Wichelen renoveert!’ willen het lokaal bestuur van Wichelen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (provincie Oost-Vlaanderen) jou, met steun van de Vlaamse overheid en elektriciteitsnetwerkbeheerder Fluvius, een helpende hand aanreiken om te BENOveren (beter renoveren). Door beter te renoveren verhoog je niet alleen de waarde en het comfort van je woning, maar kan je bovendien ook heel wat energie – en dus euro’s – besparen.

Dankzij dit lokaal renovatieproject kan je beroep doen op persoonlijk renovatieadvies aan huis en verdere begeleiding en ontzorging doorheen je renovatiewerken. Voor het persoonlijk renovatieadvies aan huis wordt samengewerkt met MilieuaAviesWinkel (MAW) Gent, die beschikt over heel wat expertise op vlak van duurzaam bouwen en verbouwen. Een adviseur van MAW maakt tijdens een huisbezoek samen met jou de huidige staat van je woning op en ontwikkelt een stappenplan om je woning klaar te maken voor de toekomst. Wat zijn voor jouw woning duurzame en betaalbare oplossingen op vlak van isolatie, verwarming, ventilatie etc.? In een uitgebreid adviesverslag met alle informatie kan je achteraf nog eens alles nalezen.

Als je dit wenst, kan je vervolgens ook (gratis) deskundige begeleiding krijgen. Energiehuis BEA is hier de erkende BENOvatiecoach die zal zorgen voor de begeleiding en ontzorging van je renovatietraject. Zij gaan met jou op zoek naar aannemers, vragen offertes op en helpen je bij het aanvragen van premies.

Stap 1: Inschrijven voor renovatieadvies aan huis

Stap 2: Renovatieadvies aan huis door adviseur MAW

Stap 3: Adviesverslag van MAW

Stap 4: Begeleiding en ontzorging door Energiehuis BEA

Stap 5: Start renovatietraject met begeleiding

Stap 6: Aanvraag premies

 Voor vragen kan je ook terecht bij:

VOOR WIE?

  • Het aanbod geldt voor elke particuliere eigenaar van een woning in Wichelen en de deelgemeenten Schellebelle en Serskamp. In de eerste fase van dit project leggen we echter wel de focus op eigenaars van particuliere woningen in de wijk Nederkouter en aanpalende straten om hun woningen duurzaam te renoveren.

  • Naast eigenaars-bewoners kunnen ook verhuurders van woningen gelegen in Wichelen van het aanbod gebruik maken. We willen aan deze verhuurders wel vragen dit te doen in overleg met de huurder(s).

  • Opgelet: sociale woningen vallen buiten dit project.

WAAROM DIT PROJECT?

In België is de renovatiegraad op dit moment nog te laag. Bovendien zijn onze woningen in vergelijking met de ons omringende landen slecht geïsoleerd. In Belgische woningen draaien nog meer dan 2 miljoen verouderde verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 moet drastisch naar beneden en onze woningen moeten weerbaar worden tegen de negatieve effecten van de klimaatverandering zoals bijvoorbeeld zomerse hitte en wateroverlast.

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen streeft naar een klimaat neutrale en klimaatbestendige provincie in 2040. De Vlaamse overheid stelt bovendien dat onze woningen tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn en legt hiervoor bouwnormen op. Ook op lokaal niveau wil men verder inzetten op energie- en klimaatacties aan de hand van het Burgemeestersconvenant. Met dit project wil men vanuit de overheid particuliere woningeigenaars helpen en stimuleren om hun eigen woning duurzaam te renoveren en klaar te stomen voor de toekomst. 

Duurzaam renoveren of BENOveren (beter renoveren) betekent naast voordelen voor het klimaat en de leefomgeving natuurlijk ook lagere energiekosten, een beter wooncomfort en een positieve impact op de vastgoedwaarde van je woning.

 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

WELKE WERKEN VALLEN ONDER DE GRATIS BENOVATIEBEGELEIDING?

WELKE WERKEN VALLEN ONDER DE BETALENDE BENOVATIEBEGELEIDING?

WAT MET PARTICULIEREN DIE BEHOREN TOT EEN DOELGROEP?

WELKE AANNEMERS?

WAT DOET DE BENOVATIECOACH?

DUURZAME RENOVATIE IN COMBINATIE MET ENERGIELENING VAN ENERGIEHUIS BEA? JA, DAT KAN!