Wichelen streeft naar gelijke kansen op de private huurmarkt!

Onze samenleving wordt steeds meer divers. Zo heeft iedere inwoner zijn eigen woonbehoefte of -noden. Ondanks alle wetten, decreten, inspanningen en verdragen zijn gelijke kansen op de woningmarkt nog lang geen realiteit voor iedereen. Bepaalde praktijken zorgen er nog steeds voor dat sommige mensen of groepen niet dezelfde toegang krijgen tot kwaliteitsvolle huisvesting.

Om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan zet het lokaal bestuur Wichelen al enige tijd in op de correcte en volledige bekendmaking van de gevraagde huurprijs en kosten en/of lasten bij woningen die te huur worden aangeboden. Het is namelijk van belang van bij het begin een volledig beeld te krijgen van de kostprijs van een woning.

Vanaf 2021 kan je bij het woonloket van je gemeente ook terecht voor het melden van discriminatie op de private huurmarkt. Ben je ongelijk behandeld bij een huisbezoek omwille van je seksuele geaardheid, wil de verhuurder niet aan jou verhuren omdat je geen arbeidscontract hebt of weigert men een huisbezoek omdat je van niet-Belgische origine bent? Dan kan je terecht bij het woonloket van je gemeente. De medewerkers zullen je situatie verkennen, wijzen je op de verschillende mogelijkheden en nodige bewijzen en zullen je eventueel helpen om een melding te doen bij Unia door samen het online meldingsformulier in te vullen. Het woonloket heeft niet de bevoegdheid om zelf stappen te ondernemen, maar helpt je graag om een goede melding te doen bij Unia.

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Wie zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie kan bij Unia terecht voor ondersteuning en begeleiding. Ze zullen je informeren over je rechten en samen zoeken naar een oplossing. Meer info over Unia kan je hier vinden.

Hoe kan je bij het woonloket terecht? Maak een afspraak bij de woondienst via 052 43 24 19 – woondienst@wichelen.be (vragen naar Anne Roos).

Wist je bovendien dat je bij het woonloket van je gemeente terecht kan voor informatie en advies bij vragen over (ver)huren, (ver)kopen, (ver)bouwen, woningkwaliteit, premies en andere steunmaatregelen, sociaal wonen, energiezuinig wonen etc. Daarnaast biedt het woonloket je ook ondersteuning en begeleiding zoals bij het aanvragen van premies of kan je via het woonloket (gratis) beroep doen op gespecialiseerde diensten zoals de Huurdersbond en Energiehuis BEA. Het woonloket bestaat uit een woondienst in het Sociaal Huis (052 43 24 19 – woondienst@wichelen.be of (052 43 24 50 – socialedienst@ocmw-wichelen.be).