Vastgoedinformatie

Je kan bij de gemeente stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen. Hierin vind je alle informatie met betrekking tot de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke voorschriften die op een perceel van toepassing zijn. Zo kan je nagaan welke vergunningen er voor het perceel zijn uitgereikt, of het beschermd is en of er eventuele overtredingen bekend zijn.

Je kan ook milieu-inlichtingen aanvragen. Hierin wordt een afschrift van alle milieuvergunningen opgenomen.

Deze info kan je aanvragen via : vastgoedinfo@wichelen.be

Bedrag

Administratieve kosten :

  • 130 euro per kadastraal perceel (stedenbouwkundige inlichtingen)
  • 130 euro per milieutechnische eenheid (milieu-inlichtingen)
Naar top