Voortgang van de werken

Belangrijke opmerking:

Voor alle vergunningen met aanvraagdatum na 1/1/2018, de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, dient de datum van de start en het einde van de werken gemeld te worden via het www.omgevingsloket.be. De aanvraag controle van de bouwlijn doet u wél via deze website (zie onder).

 

Voor vergunningen aangevraagd vóór 1/1/2018:

Als u wil beginnen met de uitvoering van de werken, waarvoor u een vergunning hebt verkregen, dient u het gemeentebestuur in kennis te stellen (start- en einddatum van de werken). Ook op het moment dat de werken zijn beëindigd stelt u het gemeentebestuur hiervan in kennis. 

Via onderstaand formulier kan u de data van aanvang en voltooiing van de werken aan het gemeentebestuur melden, alsook de controle van de bouwlijn aanvragen.

SV/
Het volgnummer van uw vergunning. Begint met "SV/", gevolgd door jaartal en volgnummer van 4 cijfers. (bv: SV/2017/0001)
De locatie van het project
De naam van de verkrijger van de vergunning.
Het e-mail adres waarnaar de ontvangstbevestiging wordt verstuurd.
Wanneer nemen de werken aanvang? Indien dit in het verleden reeds werd doorgegeven, mag u dit leeglaten.
Wanneer werden de werken (ruwbouw) beëindigd? Indien nog niet gekend, kan u dit veld leeglaten.
Indien u nog relevante opmerkingen heeft, gelieve deze hier te vermelden.