Weekendwerk zorg- en verpleegkundigen

Woonzorghuis Molenkouter gaat voor een warme zorg, met oog voor detail, waarbij de bewoner centraal staat.
Concreet hebben we het dan over het nemen van de nodige tijd voor de bewoner. Praten mét de bewoner, niet over de bewoner.
Voor woonzorghuis Molenkouter staat het volgende voorop: ‘ (H)Eerlijk anders in de kleine dingen’.

Woonzorghuis Molenkouter is ook op zoek naar zorg- en verpleegkundigen die specifiek in het weekend willen werken. 

Profiel

Zorgkundigen

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten zorgkundigen voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minstens een diploma dat toegang geeft tot deze functie zoals vermeld in de omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg
 • Geregistreerd zijn als zorgkundige of aan de voorwaarden voldoen om geregistreerd te worden als zorgkundige volgens KB van 12.01.2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige.
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de medewerkers op het werk
 • Slagen voor de aanwervingsprocedures

Verpleegkundigen

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten verpleegkundigen voldoen aan volgende voorwaarden:

 • In het bezit zijn van minstens een diploma uit het beroeps secundair onderwijs als gegradueerd verpleegkundige of een brevet als verpleegkunde of gemachtigd zijn de titel van gebrevetteerd verpleegkundige te dragen (gekend als ‘A2’) of over een bachelor diploma verpleegkundige beschikken (of bachelor in de sociale gezondheidszorg - voorheen 'bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde' - of een diploma gelijkwaardig hieraan.
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de medewerkers op het werk
 • Slagen voor de aanwervingsprocedure

Aanbod

De bezoldiging gebeurt voor zorgkundigen op basis van de salarisschaal IFIC cat. 11 (of 11 bis), verpleegkundigen IFIC cat 14 (of 14 b).
Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden volledig meegenomen, op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.
Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform de betreffende artikel 59 van de RPR.

Bijkomende weddetoeslagen

 • Voor wisselende diensten: 11% weddetoeslag
 • Extra inhaalrust of toeslag per gepresteerd uur voor prestaties in het weekend, feestdagen en voor avond- en nachtprestaties

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Tweede pensioenpijler voor contractuelen (3%)
 • Fietsvergoeding aan 0,27 euro per km;
 • Tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 26 dagen (op voorwaarde dat men het volledige voorgaand kalenderjaar voltijdse prestaties heeft geleverd binnen het bestuur, zo niet geldt een pro rata regeling) + 2 kermisdagen, totaal 28 dagen op jaarbasis, 11 feestdagen;
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V;
 • Sfeervolle nevenactiviteiten: teambuilding, nieuwjaarsfeest,…

Hoe solliciteren?

Solliciteer online

Meer informatie vind je in onderstaande infobrochure.
Heb je problemen met solliciteren of wens je meer inlichtingen over de functie-inhoud? Neem dan contact op met de personeelsdienst.

Naar top