Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen

Lijstafbeelding: 
logo

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft met onmiddellijke ingang besloten dat:

Artikel 1.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen.

Artikel 2.

1° Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

Opvolging gemeentelijke fase van het noodplan naar aanleiding van een knijtenplaag

Onze gemeente Wichelen heeft de voorbije dagen, in nauw overleg met verschillende overheidsinstanties en een ploeg van experten, zoveel mogelijk informatie verzameld rond de knijtenplaag in het gebied Kalkense Meersen Donkmeer.

Aanpassing openingsuren Sociaal Huis omwille van het WK voetbal 2018

Op dinsdagavond 10 juli 2018 zullen alle diensten van het Sociaal Huis uitzonderlijk open zijn vanaf 17.30 uur tot en met 19.30 uur en dit omwille van het WK voetbal 2018.

Op woensdag 11 juli 2018, de Vlaamse feestdag, zullen alle diensten van het Sociaal Huis gesloten zijn.

Afkondiging gemeentelijke fase van het noodplan naar aanleiding van een knijtenplaag

Lijstafbeelding: 
logo

Sinds afgelopen week wordt de gemeente Wichelen geconfronteerd met een knijtenplaag. Deze kleine muggensoort, waarvan de beten erg hinderlijk zijn voor de mens, teistert het gebied Kalkense Meersen-Donkmeer en de nabijgelegen woongebieden.

Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Site Bellekouter’ - bekendmaking Openbaar Onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de Gemeenteraad in zitting van 25 april 2018 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Site Bellekouter” voorlopig heeft vastgesteld. 

Het voorlopig vastgestelde ontwerp van het RUP “Site Bellekouter” wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 16 mei 2018 tot en met 15 juli 2018.

Pseudovogelpest (Newcastle disease) - Update - deel Serskamp in afgebakende zone

Lijstafbeelding: 
logo

In Haaltert is een uitbraak van de pseudovogelpest vastgesteld. Daardoor is een veiligheidszone van 10 k afgebakend. Een deel van Serskamp ligt binnen deze zone. Voor bedrijven/hobby/markten m.b.t. pluimvee gelden bijkomende verplichtingen.

Nieuwe premie voor elektrische bromfietsen B en elektrische motorfietsen

Lijstafbeelding: 
logo

De Vlaamse overheid geeft tot eind 2019 een premie bij de aankoop van een nieuwe elektrische bromfiets klasse B en/of een elektrische motorfiets.

Waakzaamheidsfase geel: ga spaarzaam om met water

Lijstafbeelding: 
logo

De VMM besliste op vrijdag 29 juni code geel (het waakzaamheidsniveau) in te stellen voor wat betreft de beschikbaarheid van leidingwater in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en een deel van Vlaams-Brabant.

De actie van 20 mei was een gigantisch succes

Lijstafbeelding: 
logo

De fiets- en wandeltocht op 20 mei was een groot succes!
De opbrengst van € 11830 is daarvan het grootste bewijs.