Vacature - voltijds statutair stafmedewerker ICT (B1-B3)

Lijstafbeelding: 
logo

Uw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie van het diploma) mag gemaild worden naar caroline.verhofstadt@wichelen.be of kan verstuurd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen tegen uiterlijk 30 september 2015.

Radio-aanbod in onze gemeente

De Vlaamse Regulator voor de Media, agentschap van de Vlaamse overheid en onafhankelijk toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, publiceerde onlangs op zijn website “de radiodatabank”.   In deze databank worden alle radiostations van Vlaanderen gekoppeld aan de steden en gemeenten waar deze te ontvangen zijn.

Vlamingen en radio, het is een geslaagd huwel

Hoe een biljet kopen aan de verkoopautomaat van de NMBS.

Lijstafbeelding: 
logo

In elk treinstation staat een verkoopautomaat van de NMBS.

Om de klanten zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van deze automaat heeft de NMBS filmpjes gemaakt.

Spoorwerken Bosveldstraat

Lijstafbeelding: 
logo

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert vanaf dinsdag 22 september onderhoudswerken uit aan de spoorlijn 53 (Schellebelle - Dendermonde) ter hoogte van de spooroverweg van de Bosveldstraat in Wichelen. Het gaat om onderhoudswerken aan de overweg, die het weg- en treinverkeer ten goede zullen komen. 

DEELNEMER nationale OPEN BEDRIJVENDAG in onze gemeente

Lijstafbeelding: 
logo

"DE KLOK" Likeurstokerij - Chocolaterie - Delicatessen

Op ZONDAG 4 OKTOBER 2015 is iedereen van harte welkom op de Nationale Open Bedrijvendag bij "DE KLOK".

Hulp bij rampen

Lijstafbeelding: 
logo

Het Rode Kruis Vlaanderen zoekt vrijwillirgers om te helpen bij rampen.

Wat houd dat in? Waar moet ik daar voor zijn?

Deze informatie kan u hier terugvinden op de site van van het Rode Kruis Vlaanderen.

Opleiding fuifcoach om fuiven veiliger te maken

Lijstafbeelding: 
logo

De jeugdraden van Wetteren, Laarne en Wichelen organiseren in samenwerking met drugpunt en de lokale politie een opleiding tot fuifcoach. Deze opleiding gaat door op dinsdag 13 en maandag 19 oktober om 19.00u in CC De Poort te Wetteren. 

MAP 5: resultaten openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma

Lijstafbeelding: 
logo

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 5) voor de periode 2015-2018 opgesteld.

Glasbol zoekt waakzame peter/meter

Lijstafbeelding: 
logo

Verko is op zoek naar vrijwilligers die bij de glasbol in hun buurt een oogje in het zeil willen houden. Wil jij je ook inzetten voor een nette leefomgeving? Stel je kandidaat als glasbolpeter of glasbolmeter.

Je vereniging registreren = openhartig informeren

Lijstafbeelding: 
logo

Wil je jouw vereniging op de kaart zetten als betrouwbare partner voor donateurs, publieke en private partners? Via Goededoelen.be zet de Koning Boudewijnstichting Belgische verenigingen en stichtingen in de kijker: we stellen betrouwbare gegevens over de werking van goede doelen via een transparante database ter beschikking van een breed publiek.

Inzameling door afvalophaler Verko opnieuw volgens normale uren

Lijstafbeelding: 
logo

Door de warme temperaturen startten de ploegen van Verko de ophaalronden vroeger. Aangezien de temperaturen weer normaliseren start Verko de ophaalronden opnieuw op het normale uur, d.i. vanaf 7 u.

Bescherming van broedvogels op landbouwpercelen - subsidie minimaal 50 euro

Lijstafbeelding: 
logo

Voor vier vogelsoorten die op de grond kunnen broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn wordt een subsidie verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het gaat om