Tournée Volkscafé

Lijstafbeelding: 
logo

Na het succes van Tournée Volkscafé 2013 (in het kader van de Week van de Smaak), besloot de Erfgoedcel Land van Dendermonde dit initiatief te herhalen.

'Proper Thuis': hoe ga ik veilig om met schoonmaakmiddelen?

Lijstafbeelding: 
logo

Het gamma schoonmaakmiddelen is zeer uitgebreid. Het liefst kopen we voor elke klus een ander flesje of flacon. Maar die producten kunnen schadelijk zijn.

Info stroomschaarste

Lijstafbeelding: 
logo

Deze winter is er kans op stroomschaarste. 

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.

Een stroomtekort? Hoe kan dat? 

FRGE tijdelijke afschaffing

Lijstafbeelding: 
logo

DDS stopt (voorlopig) met de FRGE-lening De voordelige lening voor energiebesparende maatregelen via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) is op 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid geworden.

Openbaar onderzoek actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

Lijstafbeelding: 
logo

In uitvoering van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen heeft de OVAM samen met alle stakeholders een preventieprogramma opgesteld met als titel actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020.

Nieuw vervoersplan NMBS

Lijstafbeelding: 
logo

Op 14 december 2014 treedt het nieuwe vervoersplan van de NMBS in voege.

Meer info vind je hier.

Herdenkingsprogramma 100 jaar Groote Oorlog

Lijstafbeelding: 
logo

De komende weken staan ook op onze gemeente in het teken van de Eerste Wereldoorlog, die 100 jaar geleden begon. Verschillende verenigingen en inwoners nemen initiatieven die de gemeente graag mee steunt en bekendheid geeft. Ook zelf zorgen wij voor herdenkingsmomenten.

Infoavond Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Lijstafbeelding: 
logo

De nood aan pleeggezinnen blijft groot. Daarom worden regelmatig infomatieavonden gegeven.
De volgende infoavond vindt plaats op woensdag 26 november 2014 om 20u in Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Heidepark 13, 9200 Dendermonde. Meer info

Sterilisatie katten verplicht ook voor particulieren!

Lijstafbeelding: 
logo

 

Elke gemeente kampt wel met een zwerfkattenprobleem. De oorzaak kent iedereen: ongesteriliseerde/ongecastreerde katten planten zich voort en in geen tijd is er een zwerfkattenprobleem.

 

Openbaar onderzoek Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

De stroomgebiedbeheerplannen (van Schelde en Maas) bevatten maatregelen en acties om voor de periode 2016-2021 de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen.

Het openbaar onderzoek loopt van 7 juli 2014 t.e.m. 8 januari 2015.

Opmerkingen worden bij voorkeur rechtstreeks bezorgd aan het CIW, A. Van de Maelestraat 96 9320 Erembodegem.

Paardeweide weer vrij toegankelijk voor publiek

Lijstafbeelding: 
logo

Het deelgebied Paardeweide van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen is volledig afgewerkt. Paardeweide bevindt zich op het grondgebied van Berlare en Wichelen en is voortaan weer toegankelijk voor alle omwonenden en recreanten.

Op openbare plaatsen: honden aan de leiband

Lijstafbeelding: 
logo

Geregeld worden vragen gesteld aan ons bestuur over het uitlaten van honden : zoals in de ons omringende gemeenten dienen honden op openbare plaatsen steeds aan de leiband gehouden te worden zodanig dat zij niemand hinderen of bedreigen, noch het verkeer belemmeren.