Oproep: wedstrijd 'Ambacht in de Kijker' 2023

Lijstafbeelding: 
logo

De nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker -opgestart in 2006 en ondersteund door de FOD-economie en diverse privé en publieke partners- wil de Belgische ambachtssector in de schijnwerpers zetten en zo de ambachten promoten bij het grote publiek én jongeren warm maken voor deze sector en de opleidingen. 

Een professionele jury, bestaande uit mensen van diverse achtergrond, verkiest jaarlijks 10 laureaten tot ‘ambassadeurs van de sector’.

Begraafplaats Wichelen tijdelijk niet toegankelijk

Lijstafbeelding: 
logo

De begraafplaats van Wichelen zal niet toegankelijk zijn door ontgravingen.

Deze werken zullen doorgaan op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 februari '23.
De asverstrooiing op maandag 6 februari om 12u zal wel doorgaan.

Bedankt om hiermee rekening te houden.

Verkeersveilig over de Heide en Vennenstraat

Lijstafbeelding: 
logo

Op 31 januari 2023 werden op een infovergadering aan de buren van Heide, Elsbrug en Vennenstraat nieuwe verkeersremmende maatregelen in hun straten voorgesteld en uitvoerig besproken. Volgende voorstellen konden op goedkeuring rekenen: op de Heide op vier plaatsen verkeerspaaltjes plaatsen, die ofwel een asverschuiving voor het autoverkeer ofwel een wegversmalling meebrengen. Op die manier wordt de snelheid afgeremd. Fietsers kunnen aan de asverschuivingen rechtdoor rijden.

Vacature: animator therapeut IFIC 14

Lijstafbeelding: 
logo

Voor woonzorghuis Molenkouter willen we een wervingsreserve aanleggen voor de functie Animator Therapeut IFIC cat 14.

Als lid van het team van begeleiders ‘Wonen en leven’ werk je actief mee aan de uitbouw van een volwaardig thuis-vervangend milieu, waarbij aangenaam leven en wonen centraal staat.  Je staat in voor een zinvolle tijdsbesteding.

Verdienstelijke personen 2022

Lijstafbeelding: 
logo

Elk jaar worden rond het jaareinde de verdienstelijke personen van onze gemeente in de kijker gezet. De namen van deze Wichelaars en hoe ze bijgedragen hebben aan onze warme gemeente kan je hier nalezen.

Het basispakket voor energie nog niet ontvangen? Je kan het ook zelf aanvragen!

Lijstafbeelding: 
logo

In de meeste gevallen werd het basispakket energie van 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 euro per maand voor gas automatisch toegekend. Hoe je dit ontvangen hebt, was afhankelijk van leverancier tot leverancier. De bedragen kunnen afgetrokken worden van de voorschot- of afrekeningsfacturen, soms worden ze ook direct op een bankrekening gestort.

Digitaal aanmeldingssysteem scholen Wichelen

Lijstafbeelding: 
logo

In onze gemeente werken alle kleuter- en lagere scholen vanaf dit jaar met een digitaal centraal aanmeldingssysteem. Dat betekent dat je via een website doorgeeft in welke scholen je jouw kind het liefst wil inschrijven. Zo krijgt elk kind een gelijke kans om naar de school van zijn keuze te gaan. Als er in een school niet genoeg vrije plaatsen zijn, wordt op een objectieve en wettelijke manier een rangorde bepaald.

Nieuw subsidiereglement Wichelse verenigingen

Lijstafbeelding: 
logo

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe subsidiereglement voor verenigingen van kracht in Wichelen. Er werden een aantal grote wijzigen doorgevoerd. Hierbij ingevoegd kan je het vernieuwde reglement terugvinden.

Het nieuwe reglement betekent ook dat de huidige erkenningen vervallen en elke vereniging zich opnieuw ter erkenning moet voorleggen. Deze erkenning kan je aanvragen via volgende google forms: https://forms.gle/umGU1BZxBBixtgUf7

Groepsaankoop groene stroom en gas

Lijstafbeelding: 
logo

De jaarlijkse groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie is bij de meeste inwoners goed gekend en leidt ieder jaar tot heel wat overstappen naar een voordeling energiecontract. Als gevolg van de energiecrisis wordt het steeds moeilijker om een voordelig aanbod te kunnen aanbieden aan de geïnteresseerden. Zo is men er vorig jaar niet in geslaagd een vast contract te kunnen aanbieden aan wie geïnteresseerd was.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft tot op heden nog geen nieuwe groepsaankoop opgestart. Dit in tegenstelling tot de provincie West-Vlaanderen, waar de inschrijvingen reeds van start zijn gegaan. Ook inwoners uit Oost-Vlaanderen kunnen zich hiervoor inschrijven.

Openbaar onderzoek

Lijstafbeelding: 
logo

Bekendmaking openbaar onderzoek over het ontwerp ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake bouwvoorschriften ter hoogte van het dorpsplein Schellebelle en het plein Aard’.

Vrijetijdsaanbod kinderen 2023

Lijstafbeelding: 
logo

Op 11 januari '23 om 08.00 uur openen wij de inschrijvingen voor het vrijetijdsaanbod in 2023. Inschrijven kan via webshop.wichelen.be.

Opgepast voor internetfraude. Klik nooit zomaar op een link!

Lijstafbeelding: 
logo

Internetfraude is vandaag dagelijkse kost, de meeste Belgen kwamen er intussen al mee in aanraking. 

Fraudeurs vissen naar persoonlijke bankcodes van hun potentiële slachtoffers, door zich voor te doen als een gekende of vertrouwde organisatie. Hun manier van werken: ze sturen hun slachtoffer een e-mail, sms, WhatsApp, berichtje via sociale media, …). Dat bericht bevat een link naar een – vaak bijna perfect - nagemaakte website, waarop het slachtoffer persoonlijke bankcodes invoert.