Hemelwaterplan

In het hemelwaterplan werken we een visie uit hoe we samen oplossingen voor wateroverlast kunnen realiseren.

Een hemelwaterplan brengt de huidige situatie in kaart. Waar ligt al een gescheiden riolering? Riolering voor enkel hemelwater, de zogenaamde regenwaterassen, kunnen ondergronds of bovengronds liggen, bijvoorbeeld grachten. Daarnaast brengen we de plaatsen met wateroverlast in kaart. En tot slot onderzoeken we zones waar infiltratie (insijpelen in de grond) mogelijk is.

Door deze gegevens bij elkaar te leggen, komen we tot zones met een hoge prioriteit. Dat zijn zones waar overlast voorkomt en waar infiltratie moeilijk is of waar er geen riolering, gracht of waterloop is om het regenwater weg te voeren.

Door de opmaak van een hemelwaterplan legt de gemeente het kader vast voor de integrale aanpak van hemelwater, oppervlaktewater en afvalwater. Het hemelwaterplan biedt daarnaast een houvast voor de realisatie van het ruimtelijk beleid en de klimaatdoelstellingen, zoals het terugdringen van verharding en versnippering en de uitbouw van een fijnmazig groenblauw netwerk.

Het hemelwaterplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 februari 2022.

Downloads

Naar top