Aanvullende financiële steun

Ben je door onvoorziene omstandigheden in moeilijkheden terecht gekomen ?

Is jouw budget ontoereikend om maandelijks rond te komen ?

Laat jouw budget het niet toe om noodzakelijke facturen te betalen ?

De maatschappelijk werker kan onderzoeken of je in aanmerking komt voor een financiële steun. Dit kan gaan om een voorschot of een steun die wel of niet terug gevorderd wordt.

Aan de hand van een sociaal financieel onderzoek wordt een individuele beslissing genomen aangaande de oplossing voor jouw probleem.

Voor het toekennen van steun gebruikt de sociale dienst een financieel referentiekader ontwikkeld door de Thomas Moore Hogeschool. Deze online tool stelt de maatschappelijk werker in staat om een referentiebudget op jouw maat te berekenen die voldoet aan de voorwaarden van een menswaardig inkomen.

Naar top