Adreswijziging

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen nadat je effectief verhuisd bent aangeven bij de dienst bevolking van de nieuwe stad of gemeente. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Procedure

Bij voorkeur meld je jouw adreswijziging via ons e-loket.

Je kan ook een afspraak maken en hiervoor langskomen aan het loket van de dienst bevolking.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuwe adres en kan je jouw adres op de chip van jouw identiteitskaart laten aanpassen bij de dienst bevolking. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen. Overheidsinstellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van de adreswijziging.

Domicilie voor minderjarigen

Vermeld bij de verhuis van minderjarigen zeker of er een rechterlijke beslissing, notariële akte of onderlinge overeenkomst tussen beide ouders is met betrekking tot het domicilieadres van de minderjarige(n), bv. gelijkmatig verdeelde huisvesting, verblijfsco-ouderschap, plaatsing bij één van de ouders, … . Bij de melding van de verhuis moeten bijkomende documenten worden meegebracht (indien van toepassing):

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte

Meer informatie over de inschrijving in de bevolkingsregisters

Verhuis naar het buitenland

Ook als je definitief naar het buitenland verhuist, moet je dit melden bij de dienst bevolking van jouw huidige gemeente van verblijf en dit ten laatste de dag voor vertrek naar het buitenland.

De aangifte kan gebeuren door een meerderjarige of door de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Na de aangifte ontvang je een document waarmee je jou op het gemeentehuis, de ambassade of het consulaat van de nieuwe woonplaats moet aanbieden.

Als je nog documenten of identiteitsbewijzen nodig hebt die moeten afgedrukt of aangemaakt worden, moet je deze eerst aanvragen, alvorens je jou laat uitschrijven.

Mee te brengen bij aangifte verhuis naar het buitenland: 

  • adres in het buitenland
  • identiteitskaart van elk lid van het gezin boven de 12 jaar en bijhorende pincode
Naar top