Afwijking geluidsnorm

Het lokaal bestuur wenst een regeling inzake geluidsnormen waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen muziekbeleving enerzijds en een minimum aan rustverstoring in de omgeving anderzijds. Hiertoe worden, na evaluatie van enkele grotere evenementen, geluidsnormen geformuleerd die minimaal nodig zijn voor een goede beleving op het evenement en waarbij de in de wijde omgeving dragende en hinderlijke bastonen worden beperkt.

Hierbij maken we een onderscheid tussen verschillende toegestane geluidsnormen:

  • Voor niet publiek toegankelijke plaatsen (eigen tuin, in je woning,....) kan je geen aanvraag tot afwijking geluidsnormen aanvragen en dient het muziekvolume lager te zijn dan 85 dB(A)LAeq,15min.
  • Op een familie-evenement waarbij men muziek wenst te draaien, kan je een afwijking geluidsnormen aanvragen tot max. 90dB(A)LAeq,15min,97 LA, slow, max en 100 dB(C) LCeq,15min
  • Voor Zaal Roggeman, De Kapelle en Jeugdheem Serskamp kan je een afwijking geluidsnormen aanvragen tot max. 90dB(A)LAeq,15min,97 LA, slow, max en 100 dB(C) LCeq,15min 
  • Voor andere zalen ( niet zaal Roggeman, De Kapelle of Jeugdheem Serskamp) kan je een afwijking geluidsnormen aanvragen tot max. 95dB(A)LAeq,15min,102 LA, slow, max en 105 dB(C) LCeq,15min

Wens je voor een bijzondere gelegenheid zoals een fuif, een optreden, …luidere volumes te creëren, dan kan je hiervoor (uiterlijk 1 maand voor de activiteit) een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bij afwijkingen moet een professionele geluidsmeter gebruikt worden.

Op datum van 15 februari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuwe administratieve behandeling van toelating tot afwijking van de geluidsnormen goed.

Bij het reglement is er een stappenplan opgemaakt en een flyer. De flyer moet ingevuld worden en bedeeld in de nabije omgeving van de activiteit. 

De aanvraag kan je doen via het evenementenloket.

Meer informatie over de wetgeving op elektronisch versterkte muziek kan je terugvinden op www.lne.be/geluidsnormen.

Naar top