Akte van nationaliteit

De akte van nationaliteit wordt opgemaakt nadat iemand de Belgische nationaliteit verkreeg via de procedure van nationaliteitsverklaring of naturalisatie.

Wie kan een afschrift of uittreksel van de akte van nationaliteit aanvragen?

  • de betrokkene zelf
  • de echtgeno(o)t(e), overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

De akte van Belgische nationaliteit kan aangevraagd worden aan het loket van de dienst burgerlijke stand of via ons e-loket (zie onder).

Je kan de akte ook opvragen via de attestenpagina van Mijn Burgerprofiel of via Mijn Dossier.

Mee te brengen aan het loket

  • jouw identiteitskaart 

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 

Meer informatie over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit

Naar top