Bewijs van nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden om dit attest te verkrijgen

  • je hebt de Belgische nationaliteit
  • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Wichelen

Wie kan jouw bewijs van nationaliteit aanvragen?

  • jijzelf
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, kan je het document raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst bevolking aanvragen. 

Mee te brengen aan het loket

  • jouw identiteitskaart 

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 
Naar top