Bewijs van woonst

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente. 

Je kan, indien nodig, ook een attest van woonst aanvragen met de historiek van jouw vorige adressen.

Wie kan jouw bewijs van woonst aanvragen?

  • jijzelf
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, kan je het document raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst bevolking aanvragen. 

Mee te brengen aan het loket: 

  • jouw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 
Naar top