Brandpreventie

Bij elke aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handeling, verkaveling, kleinhandelsactiviteit of voor exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit) moet het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier brandpreventie toegevoegd worden op het omgevingsloket. Het ontbreken van dit formulier kan ertoe leiden dat de Hulpverleningszone Zuid-Oost geen advies verleent, met een mogelijke weigering van het dossier door de bevoegde overheid tot gevolg.

Het actuele aanvraagformulier vind je hier terug.

Voor elke omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handeling moeten brandweerplannen opgemaakt en benoemd volgens het normenboek (IB_N, SB_N, GB_N, PB_N). Bij alle vergunningaanvragen zijn er plannen nodig. Er zijn echter enkele uitzonderingen, deze kan je terugvinden op de website van de Hulpverleningszone Zuid-Oost.

Bij deze aanvragen hoeven niet alle brandweerplannen te worden toegevoegd: 

  • Bij wegenis- en infrastructuur (wel inplantingsplan van de nieuwe toestand: IB_N)
  • Bij zuivere eengezinswoningen of bij een verkaveling met zuivere eengezinswoningen (wel inplantingsplan van de nieuwe toestand: IB_N)
  • Bij constructies waar slechts sporadisch personen aanwezig zijn voor onderhoud of herstel
  • Bij inrichtingen volledig in open lucht bv. aanleg van een terras

Er is geen advies van de hulpverleningszone vereist bij een omgevingsvergunning voor een stedenbouwkundige handeling:

  • Bij zuivere eengezinswoningen die volledig structureel onafhankelijk zijn, waar geen bijberoep uitgeoefend wordt en waar het aantal aanwezige personen en de brandlast niet significant afwijkt. Bij een verkavelingsvergunning van een woonwijk is wel advies van de hulpverleningszone vereist. 
  • Bijgebouwen die volledig privatief gebruikt worden bijvoorbeeld een tuinhuis, een hobbyserre, een paardenstal voor eigen gebruik, ….

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Hulpverleningszone Zuid-Oost via brandpreventie@zonezuidoost.be of 053 60 77 20.

Naar top