Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, is het “grootste klimaat- & energie-initiatief ter wereld”, waarmee duizenden lokale en regionale overheden (meer dan 190 miljoen inwoners) zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie op hun grondgebied te verwezenlijken.
De gemeenteraad ondertekende op 28 september 2016 het burgemeestersconvenant.
Door de ondertekening van dit convenant geeft onze gemeente aan dat ze het belangrijk vindt om te werken rond de klimaatproblematiek

Als nieuwe ondertekenaar engageert de gemeente Wichelen zich om tegen 2030 de volgende doelstellingen te halen:

  • Een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030 (mitigatie) 
  • Acties die ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie)

In 2021 heeft Vlaanderen daarnaast het Lokaal Energie- en Klimaatpact in het leven geroepen waarmee lokale besturen zeer concrete engagementen opnemen.

Een hemelwater- en droogteplan met een integrale visie over waar en hoe we het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren, draagt hiertoe bij.

Naar top