Collectieve schuldregeling

Lopen jouw schulden hoog op?

Ben jij niet meer in de mogelijkheid om met jouw inkomen jouw schulden verder af te betalen?

Dan kan de arbeidsrechter een collectief schuldbemiddelaar aanstellen. Deze schuldbemiddelaar zoekt in overleg met jou en de schuldeisers naar een oplossing voor jouw schulden.

Een maatschappelijk werker onderzoekt of jij voor deze maatregel in aanmerking komt. 

In samenwerking met onze juridische dienst, wordt jouw aanvraag opgemaakt en voorgelegd aan de bevoegde arbeidsrechter.

De maatschappelijk werker en de medewerker van de juridische dienst begeleiden je doorheen dit proces. Zij geven je info over wat je van deze maatregel kunt verwachten, hoe lang deze maatregel duurt, wanneer deze maatregel kan stop gezet worden...

Daarnaast kan jouw maatschappelijk werker jou bijstaan in de communicatie met jouw collectief schuldbemiddelaar.

Naar top