Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat een woning (zelfstandige en niet-zelfstandige) voldoet aan de elementaire vereisten op vlak van gezondheid, veiligheid en stabiliteit zoals vooropgesteld in de Vlaamse Codex Wonen. Wil je als eigenaar dus een signaal geven dat je verhuurwoning (zelfstandige als niet-zelfstandige) voldoet aan de kwaliteitsnormen dan kan je een conformiteitsattest aanvragen. Net als een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor zowel huurder als verhuurder

Naar top