Dorpsvisie Schellebelle

Waarom een dorpsvisie?

Het dorpsplein van Schellebelle, één van de weinige dorpsplaatsen in Vlaanderen met een rechthoekige ‘dries’, kent een bijzonder rijke geschiedenis. De historisch waardevolle dorpskern langs de Schelde bestaat uit een langgerekte groene pleinruimte en is omzoomd door een
aantal karaktervolle gebouwen die van oudsher ten dienste staan van de gemeenschap: de kerk, de pastorie, het kot, het oud gemeentehuis, het Veer en nog tal van andere gebouwen.

Uitdaging?

Dit dorpsplein met omliggend patrimonium vraagt om een kwaliteitskader voor toekomstige ontwikkelingen, dit omwille van maatschappelijke uitdagingen die de gemeente moet aangaan: vragen voor verdichting en ontwikkelingsprojecten die voortvloeien uit noodzakelijke
ruimte voor wonen, werken en demografische ontwikkelingen.
Deze uitdagingen hebben een grote impact op de beleving en levendigheid van het dorpshart. Om die reden heeft de gemeente Wichelen een gedragen toekomstbeeld uitgewerkt als kwaliteitskader voor nieuwe ontwikkelingen. Op die manier wordt een kwaliteitsvol en levendig dorpsplein ook in de toekomst gegarandeerd.

Naar top