Dyzo

Verkeert jouw zelfstandig bedrijf in moeilijkheden?

Wens je bijstand tijdens en na een faillissementsprocedure?

Dan kan een maatschappelijk werker jou in contact brengen met Dyzo.

Dyzo is een gespecialiseerde begeleidingsdienst voor zelfstandigen in moeilijkheden. 

Samen met jou onderzoekt Dyzo of jouw onderneming kan gered worden.

Dyzo bekijkt tevens de wettelijke mogelijkheden voor bescherming tegen schuldeisers, maatregelen om kosten te verminderen en bekijkt de wegen naar krediet.

Door het samenwerkingsverband van ons Lokaal Bestuur met Dyzo is deze hulp kosteloos.

Naar top