Echtscheiding

Een echtscheiding wordt uitgesproken bij vonnis door de familierechtbank. Als de echtscheiding in kracht van gewijsde ging (na de vereiste beroepstermijn) brengt de griffier van de rechtbank, de woonplaats van de echtgenoten hiervan op de hoogte.

De echtscheiding wordt daarbij opgenomen in de database van akten van de burgerlijke stand en wordt vermeldt op de huwelijksakte. Bijgevolg wordt de echtscheiding geregistreerd in het bevolkingsregister. 

De wet kent 2 vormen van echtscheiding:

  • de echtscheiding door onderlinge toestemming: de partners bereiken een akkoord over de scheiding.
  • de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk: de partners vinden geen akkoord over de scheiding

Raadpleeg jouw actuele burgerlijke staat via Mijn Dossier of Mijn Burgerprofiel.

Vraag jouw echtscheidingsakte aan.

Meer informatie over scheiden en uit elkaar gaan

Naar top