Echtscheidingsakte

Echtscheidingsakten worden enkel nog opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand in uitzonderlijke gevallen. Het echtscheidingsvonnis wordt nu namelijk door de griffier van de rechtbank opgenomen in de database van akten van de burgerlijke stand en wordt vermeldt op de huwelijksakte. Er wordt daarbij geen echtscheidingsakte meer opgemaakt. 

Wie kan een afschrift of uittreksel van een eerdere echtscheidings- of huwelijksakte aanvragen?

  • de betrokkenen 
  • de echtgeno(o)t(e), overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de echtscheidingsakte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Als de huwelijksakte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

De akte kan aangevraagd worden aan het loket van de dienst burgerlijke stand of via ons e-loket.

Je kan de akte ook opvragen via de attestenpagina van Mijn Burgerprofiel of via Mijn Dossier.

Mee te brengen aan het loket

  • jouw identiteitskaart 

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 

Meer informatie over de echtscheiding

Naar top