e-loket

Op het e-loket van de gemeente Wichelen kan je een aantal administratieve zaken met betrekking tot de dienst burgerzaken op elektronische wijze regelen.
Een aantal formulieren kan je onmiddellijk online invullen en verzenden. Je kan ook een aantal pdf-documenten die je krijgt na het doorsturen, afdrukken, ondertekenen en meebrengen naar de dienst bevolking in één van de deelgemeenten. 

Dit is een eerste kleine stap betreffende elektronische dienstverlening. In de toekomst zullen wij dit e-loket verder uitbouwen voor andere diensten.

Voor een aantal aanvragen is de identificatie nodig met je eID door middel van de pin-code. hiervoor heb je een kaartlezer nodig. Klik hier om te controleren of je computer voldoet aan de vereisten.

Formulieren:

adreswijziging

beroepswijziging

laatste wilsbeschikking

attesten en uittreksels bevolking

reistoelating minderjarige

uittreksel strafregister

attesten en uittreksels burgerlijke stand

aanvraag wijziging pin/puk code