Evenementenloket

Vooraleer je een activiteit of evenement organiseert moet het college van burgemeester en schepen dit goedkeuren. Deze aanvraag kan gebeuren per mail via evenementenloket@wichelen.be. Dit kan ten vroegste twee jaar voor de activiteit of het evenement aangevraagd worden.

Via het 'evenementenloket' kan je jouw activiteit of evenement aanvragen. Met dit loket kan je alle aanvragen die nodig zijn zoals geluidsafwijking, schenken van sterke dranken, enz. … in één keer aanvragen. Deze kunnen ten vroegste één jaar op voorhand en ten laatste 1 maand voor de activiteit of evenement aangevraagd worden via het evenementenloket.

Evenementenloket

Let wel, jouw aanvraag is pas goedgekeurd na behandeling door het college van burgemeester en schepenen.
Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van hun beslissing.

Ik wil een gemeentelijk lokaal huren voor mijn evenement.

Ik wil materiaal lenen voor mijn evenement.

Naar top