Geboorteakte

De geboorteakte vermeldt alle gegevens over de geboorte van een persoon en wordt opgemaakt na de aangifte van geboorte door de dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Wie kan een afschrift of uittreksel van een geboorteakte aanvragen?

  • de betrokkene zelf 
  • de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte echter meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Iedere Belgische geboorteakte kan aangevraagd worden aan het loket van de dienst burgerlijke stand of via ons e-loket

Je kan de akte ook opvragen via de attestenpagina van Mijn Burgerprofiel of via Mijn Dossier.

Mee te brengen aan het loket

  • jouw identiteitskaart 

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 

Als je in het buitenland geboren bent en jouw geboorteakte werd niet overgeschreven in de Belgische registers, dan kan je jouw geboorteakte enkel aanvragen bij de overheid van de geboorteplaats in het buitenland.

Digitaal loket

Naar top