Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de gemeente Wichelen adviseert over aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Wichelen. De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (o.a. structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening). De GECORO is samengesteld uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (jeugd, senioren, middenstand, land- en tuinbouwers, milieu- en natuur- en werknemersorganisaties) en uit deskundigen.

Naar top