Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

De hoeksteen van het ruimtelijk beleid is het structuurplan. In dit document geven de gemeenten, de provincies en het Vlaams gewest aan wat de klemtonen en doelstellingen zijn van het ruimtelijk beleid dat zij willen voeren.

Een ruimtelijk structuurplan, wat is dat?

Ruimtelijke structuurplannen zijn dus in het leven geroepen om een samenhangend ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Elke concrete bestemmingswijziging moet passen in de visie van het ruimtelijk structuurplan, en zo bijdragen aan de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur.

De Vlaamse overheid heeft sinds 1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Sinds 2004 hebben alle provincies een provinciaal ruimtelijk structuurplan.

Op 23 april 2010 werd ook het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Wichelen goedgekeurd.

Termijn

Een ruimtelijk beleid moet je op lange termijn voeren. Daarom hebben ruimtelijke structuurplannen een planhorizon van 10 jaar of meer.

Tegelijk moet het beleid kunnen inspelen op nieuwe trends en evoluties in de samenleving. Daarom worden structuurplannen tussentijds geƫvalueerd en indien nodig herzien.

Hoe raadplegen?

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Wichelen kan je via deze pagina bekijken of raadplegen op de dienst Ruimte.

Andere structuurplannen  

Hieronder vind je meer informatie over de ruimtelijke structuurplannen die ook relevant zijn voor Gemeente Wichelen:

Downloads

Naar top