Geveltuintjes

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van je eigendom. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken, één- of meerjarige planten en bloembollen zetten. Als je een geveltuin wil aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan heb je hiervoor een vergunning nodig.

Voorwaarden:

 • Enkel klimplanten die voorkomen in de door de gemeente opgestelde keuzelijst zijn toegelaten.
 • Loodrecht op de grond gemeten, mag een geveltuin max. 30cm breed zijn. Wanneer het voetpad dieper is dan 2.50m mag de geveltuin 60cm bedragen. 
 • Op het voetpad moet een doorgang van minstens 1.5 m vrijgehouden worden. Indien de breedte van het voetpad minder is dan 1.5m dient de vrije doorgang 1m te zijn.
 • De geveltuin moet op minstens 30cm afstand blijven van aanpalende eigendommen. Indien er met de aanpalende eigendommen een gezamenlijk akkoord of ontwerp is, is een aanleg binnen deze afstand ook mogelijk.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe de geveltuin onkruidvrij te houden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.
 • De eigenaar van de geveltuin moet met regelmaat het afval (bladeren, takken, enz.) afkomstig van de geveltuin op het voetpad en/of straat opruimen.
 • Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatborden, verkeersborden en huisnummers moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
 • De geveltuin wordt duidelijk afgeboord om verzakkingen tegen te gaan en om de inmenging van reinigingsproducten en strooizout te vermijden en opdat materiaal van het plantvak niet op openbaar terrein terecht komt. De afboording is inbegrepen in de max. breedte van 30 cm van de geveltuin.

Tips voor een mooiere geveltuin:

 • Plant ook bloembollen in je geveltuintje
 • Bemest je klimplant in het voorjaar met een laagje compost of een handvol organische mestkorrels.
 • Combineer je gevelplant met een bodembedekker of kruiden. 
Naar top