Huiswerkbegeleiding

Met onze huiswerkbegeleidingsdienst willen we inzetten op gelijke kansen voor alle kinderen.

De huiswerkbegeleiding is geen bijles of opvang, maar toch ook veel meer dan enkel samen huiswerk maken. 

De huiswerkbegeleider ondersteunt mee de juiste leerhouding en -omgeving, ouderbetrokkenheid, discipline, taalbarrière, vertrouwen, enz.

Een team van vrijwilligers staat in voor hun begeleidingsgezinnen.

De vrijwilliger gaat 1 uur per week langs bij het gezin om ondersteuning te bieden bij schooltaken.

De scholen detecteren de noodzaak en meldt het gezin, in overleg, aan bij de sociale dienst die op zoek gaat naar een perfecte match.

Naar top