Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee personen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis.

Huwen in Wichelen is mogelijk op:

 • maandag t.e.m. donderdag: van 8u t.e.m. 17u (laatste start om 17u)
 • vrijdag: van 13u t.e.m. 17u (laatste start om 17u)
 • zaterdag/feestdag: van 9u t.e.m. 13u (laatste start om 13u)

Huwen is niet mogelijk op zondag. 
Alle huwelijken worden aaneensluitend ingepland (1 huwelijk/uur).

Een huwelijksdatum vastleggen kan ten vroegste vanaf 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin jullie wensen te trouwen én enkel (na afspraak) persoonlijk aan ons loket of bij voorkeur via e-mail naar: burgerlijkestand@wichelen.be. Telefonisch plannen wij geen huwelijksdata in!

Na het vastleggen van een huwelijksdatum, wordt er een huwelijksdossier samengesteld. De dienst burgerlijke stand zal de documenten aanvragen die nodig zijn (niet van toepassing voor buitenlandse documenten). Als het huwelijksdossier volledig is, worden beide partners uitgenodigd om persoonlijk huwelijksaangifte te komen doen.

Het huwelijk kan voltrokken worden ten vroegste 15 dagen na de huwelijksaangifte en ten laatste 6 maanden erna.

De tarieven zijn:

 • € 150 om te huwen van maandag t.e.m. vrijdag
 • € 200 om te huwen op een zaterdag
 • € 300 om te huwen op een uitzonderlijke dag (bv. 11 juli) of wettelijke feestdag (1 mei, O.H. Hemelvaart, 21 juli en 15 augustus)

Een huwelijksboekje is hierbij inbegrepen.

Alle huwelijken worden voltrokken in de raadzaal op de 2de verdieping van het Sociaal Huis. 
Een wettelijke huwelijksvoltrekking duurt ca. 10 min.

Aansluitend wordt er, indien gewenst, een kleine receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Die receptie betreft 3 flessen cava of 1 fles champagne en onbeperkt fruitsap. Extra flessen die geopend worden, worden achteraf gefactureerd aan € 15/fles (cava) of € 30/fles (champagne). Met de receptie wordt de hele plechtigheid beperkt tot max. 50min. zodat een eventueel volgend gepland huwelijk (1u later) tijdig kan starten. 

Er worden maximaal 50 personen toegelaten bij de voltrekking van een huwelijk met al dan niet daaropvolgende receptie. Het is niet toegelaten om eigen drank en/of eten (zoals hapjes, broodjes, gebak,...) mee te brengen. 

De voorwaarden om te kunnen huwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit bezit. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • de minimumleeftijd is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Mee te brengen bij de aangifte van huwelijk:

 • identiteitskaarten van beide partners
 • gegevens van eventuele getuigen (max. 4 in totaal en deze moeten meerderjarig zijn)

Voor personen met een vreemde nationaliteit worden veelal bijkomende documenten gevraagd. Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd en daarna vertaald worden door een beëdigde vertaler naar het Nederlands en laten meestal een tijdje op zich wachten. In deze omstandigheden is het best ruim op voorhand inlichtingen in te winnen.

Vraag jouw huwelijksakte aan via ons e-loket.

Meer informatie over huwen

Digitaal loket

Downloads

Naar top