Huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte aanvragen.

Wie kan een afschrift of uittreksel van een huwelijksakte aanvragen?

  • de betrokkene zelf 
  • de echtgeno(o)t(e), overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

De huwelijksakte kan aangevraagd worden aan het loket van de dienst burgerlijke stand of via ons e-loket

Je kan de akte ook opvragen via de attestenpagina van Mijn Burgerprofiel of via Mijn Dossier.

Mee te brengen aan het loket: 

  • jouw identiteitskaart 

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 

Huwen in Wichelen

Digitaal loket

Naar top