Installatiepremie daklozen

Ben je dakloos en heb je een woning gevonden?

Als je aan de drie opgesomde voorwaarden voldoet, heb je recht op een installatiepremie voor daklozen.

Een maatschappelijk onderzoekt of je aan deze voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

1. Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10 %.

2. Je hebt een woning gevonden (je bent dus niet langer dakloos).

  • dakloos zijn = je woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die je voorlopig opvangt, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen;
  • een woning vinden = een kamer of een appartement huren of mogen gebruiken als hoofdverblijfplaats, waarin je alleen woont of samen met personen die je vrij hebt gekozen.

3. Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Naar top