Jeugdraad

De Wichelse jeugdraad is in de eerste plaats een gemeentelijke adviesraad voor en door jongeren. Naast de werking als adviesraad organiseert de jeugdraad ook jaarlijks een aantal activiteiten.

Het bestuur van de jeugdraad is samengesteld uit een aantal leden van verschillende jeugdbewegingen en jeugdhuizen.

Naast bestuursvergaderingen zijn er ook algemene vergaderingen. Die gaan om de twee maanden door, telkens de laatste dinsdag van de maand. Elke jongere is vrij om aan deze algemene vergadering deel te nemen. 

Naast de algemene uitleendienst van Wichelen beschikt de jeugdraad ook over hun eigen uitleendienst.

Meer info over alles wat de jeugdraad betreft kan je op de website van de jeugdraad terugvinden.

Naar top