Laatste wilsbeschikking

In de laatste wilsbeschikking kan je onder andere laten registreren wat er met jouw lichaam gebeurt na jouw overlijden.

  • je kan kiezen voor begrafenis of crematie
  • je kan kiezen volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • je kan kiezen in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (in BelgiĆ« of in het buitenland)
  • en of je een uitvaartcontract hebt

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

Hoe kan je een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

Na afspraak bij de dienst bevolking kan je jouw ondertekende en gedateerde verklaring laten registreren in het bevolkingsregister en krijg je hiervan een ontvangstbewijs mee.

Meer informatie over voorafgaande zorgplanning

Downloads

Naar top