Leegstand

Het werken aan woningkwaliteit is niet enkel een gemeentelijke verplichting maar een verplicht na te streven doelstelling binnen de gesubsidieerde intergemeentelijke samenwerking Woonplus.

Op basis van het Grond- en Pandendecreet kunnen wij als gemeente een register van leegstaande woningen en gebouwen bijhouden.
Langdurige leegstand van gebouwen en woningen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden. Daarom werd besloten een belasting te heffen op leegstand.

Wat is een leegstaand gebouw of woning?

Een leegstaand gebouw is een gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw.

Een leegstaande woning is een woning die gedurende een periode van minstens twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of als erkend kinderdagverblijf.

Denk jij dat jouw gebouw of woning ten onrechte op de lijst van leegstand is opgenomen?

Maak gebruik van dit formulier: Bezwaar tegen leegstand26 Kb(doc)

Staat het gebouw of de woning leeg, maar meen je aanspraak te maken op vrijstelling?

Maak gebruik van dit formulier: Aanvraag tot vrijstelling leegstand261 Kb(doc)

Werd het leegstaande gebouw of de leegstaande woning opnieuw in gebruik genomen?

Maak gebruik van dit formulier: Aanvraag tot schrapping leegstand31 Kb(doc)

Meer details vind je in onderstaand reglement.

Naar top