Levensbewijs

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kunt aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiƫle instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je jou bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Wie kan jouw levensbewijs aanvragen?

  • jijzelf
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, kan je het document raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst bevolking aanvragen. 

Mee te brengen aan het loket

  • jouw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 
Naar top