Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Lokale Opvanginitiatieven (LOI) is een opvangstructuur die beheerd wordt door het OCMW.  Verzoekers voor Internationale Bescherming (VIB), beter gekend als asielzoekers, krijgen er materiële hulp zolang hun asielprocedure loopt. 

De sociale dienst voorziet begeleiding, bestaande uit:

  • opvolging van de asielprocedure
  • medische en psychosociale opvolging
  • voorbereiding op integratie of terugkeer
  • doorverwijzing inzake onderwijs en opleidingen voor volwassenen
  • ...

Onze gemeente heeft twee individuele opvangplaatsen, bestaande uit gemeubelde woningen met een basisuitrusting, waardoor de bewoners zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. 

Fedasil wijst de opvangplaats toe aan de asielzoeker.

De voorgestelde opvang is niet verplicht.

Indien de asielzoeker beslist om niet opgevangen te worden omdat hij bij vrienden of familie kan verblijven, verliest hij het voordeel van materiële hulp met uitzondering van de dringende medische hulp. 

Een asielzoeker die een opvangplaats weigert, heeft geen recht op financiële steun.

Naar top