Beleid

Het OCMW maakt als organisatie jaarlijks een beleidsnota op. Hierin geeft het OCMW aan welke beleidsdoelstellingen het in dat jaar wenst te realiseren.

Na elk werkjaar wordt er ook een jaarverslag opgemaakt. Hierin wordt aangegeven welke resultaten er in het afgelopen jaar werden geboekt binnen de verscheidenen diensten van het OCMW.

Samen met de gemeente Wichelen werkt het OCMW ook aan de realisatie van de doelstellingen in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid.

Sinds 2011 is het OCMW ook bevoegd voor de ondersteuning van de seniorenraad.