Melding van een vermoedelijk bouwmisdrijf

Denk je dat er ergens werken worden uitgevoerd in strijd met de voorschriften of zonder omgevingsvergunning, dan kun je hiervoor terecht bij de dienst Ruimte.

Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken worden strafbaar gesteld door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Het kan hierbij gaan om werken in uitvoering of werken die in stand gehouden worden en:

  • zonder voorafgaande vergunning worden uitgevoerd
  • in strijd zijn met de afgeleverde omgevingsvergunning
  • in strijd zijn met plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
  • in strijd zijn met een stedenbouwkundige verordening
  • ...
Naar top