Meldingen en klachten

Wat is een melding?

  • je hebt een defect, gebrek, ... opgemerkt op openbaar domein
  • je hebt een suggestie voor het lokaal bestuur
  • je zag sluikstort in onze gemeente
  • herhaalde meldingen waarop niet (tijdig) gereageerd wordt, kunnen uitgroeien tot een klacht (zie onder)

Wat is een klacht?

Je uit je ongenoegen over de dienstverlening of het achterwege blijven van de dienstverlening van het lokaal bestuur Wichelen.

Onze medewerkers gaan zo spoedig mogelijk aan de slag met je klacht of melding. Je krijgt uiteraard tijdig de nodige feedback.

Het proces van klachtenbehandeling zit vervat in het klachtenreglement.

Naar top