Niet-Belgen

Niet-Belgen kunnen voor meer informatie over hun verblijf en/of het verkrijgen van de Belgische nationaliteit terecht bij de dienst bevolking - loket vreemdelingen, Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.

De procedures rond de binnenkomst en het verblijf van niet-Belgen (zowel van binnen als buiten de Europese Unie) zijn zeer specifiek en evolueren geregeld. Daarom verwijzen we je graag door naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – dienst Vreemdelingenzaken.

Meer informatie over de inschrijving van vreemdelingen

Meer informatie over de elektronische vreemdelingenkaarten

Agentschap Integratie en Inburgering

Akte van nationaliteit

Naar top