Nood- en crisisopvang

Een noodwoning is een woning die het OCMW voor een korte periode ter beschikking stelt aan personen die zich in een noodsituatie bevinden.

Een verblijfsovereenkomst wordt afgesloten voor maximaal zes maanden. Een verlenging kan enkel na goedkeuring van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Er wordt altijd eerst uitgekeken naar oplossingen binnen het netwerk van de betrokkene(n). Is daar geen oplossing mogelijk, dan wordt gekeken naar de mogelijkheid tot opvang via een CAW. Pas als daar ook geen mogelijkheden zijn, is toegang tot één van de woningen mogelijk.

Het verblijf in de noodwoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om in samenwerking met het OCMW een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

De noodwoning wordt ter beschikking gesteld volgens de voorwaarden en de regels, onder andere wat betreft de financiële vergoeding, de duur van het verblijf en de gepaste sociale begeleiding,…  zoals vastgelegd wordt in de verblijfsovereenkomst.

Voor Wie?

Personen die op het grondgebied van Wichelen verblijven en zich in een situatie van dakloosheid bevinden.

De dakloosheid kan ontstaan zijn ten gevolge van:

  • Onbewoonbaar- of ongeschikt verklaring
  • Gerechtelijk bevel of uitdrijving
  • Intrafamiliale conflicten
  • Dakloosheid
  • Rampen zoals brand en overstroming

Het gaat hier duidelijk om een tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie.

Personen met acute medische problemen en personen met drugs-, medicatie- of alcoholproblemen komen niet in aanmerking voor opvang in de noodwoning

Een maatschappelijk werker onderzoekt of je in aanmerking komt voor noodopvang.

Naar top