Onderhoud van voetpaden en bermen

Het lokaal bestuur hecht belang aan een propere buurt. De gemeentelijke diensten en partners zijn hier dagelijks voor in de weer.
Maar we vragen ook aan elke inwoner om zijn of haar berm of voetpad te onderhouden.

We geven je voor elk seizoen enkele tips mee.

Lente en Zomer

 • Hou je eigen voetpad en greppel schoon en verwijder het onkruid.
 • Veeg afval en zand niet in de rioolkolken. Dat veroorzaakt verstoppingen en andere problemen.
 • Gooi afval en zand in de vuilnisbak.
 • Snoei tijdig planten en bomen. Zo hinderen ze niemand en maken ze het voetpad niet vuil met afvallende bladeren en bloemen.

Milieuvriendelijk onkruidvrij

 • Veeg je voetpad regelmatig met een harde bezem. Zo neem je de voedingsbodem voor onkruid weg.
 • Giet heet water op hardnekkig onkruid, zo tast je ook de wortel aan.
 • Onkruid heeft de minste groeikans als je het in een vroeg stadium verwijdert. Dus trek regelmatig de jonge plantjes uit.

Herfst

 • Raap bladeren op het voetpad en in de greppel op. Want bladeren op een nat wegdek maken de baan gevaarlijk glad voor fietsers en voetgangers. En bovendien komen heel wat bladeren in de riolering terecht wat kan zorgen voor verstoppingen.
 • Om te vermijden dat vuilniszakken weg- of openwaaien, en de straten vol komen te liggen, zet je jouw afval best zo laat mogelijk buiten. Als dat niet kan, groepeer je vuilniszakken dan. Zet ze samen met die van de buren en zorg er voor dat alles goed is vastgebonden.

Winter

Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is de plicht van elke burger. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep voor je woning. Dat kan je best doen met een sneeuwschop of met strooizout (te vinden in doe het zelf zaken).

 • Let er bij het sneeuwruimen op dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater af te voeren naar de riolering. Het is dus niet de bedoeling dat de sneeuw in de goot geveegd wordt, waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert.
 • Schep de geruimde sneeuw ook niet op de rijweg. Beter is het om de sneeuw zo dicht mogelijk bij de huizen te vegen of op de rand van het voetpad zodat het rustig kan smelten.
 • Zorg er zeker voor dat voetgangers altijd door kunnen.

 

Gerelateerde items

Naar top