Voor- en naschoolse opvang

Zowel in Schellebelle (afdeling Hoogstraat, 09/369 26 59), Serskamp (afdeling Schoolstraat, 09/369 47 61) als in Wichelen (afdeling Margote 114, 052/43 00 62) wordt er elke schooldag een voor- en naschoolse opvang georganiseerd die openstaat voor alle onderwijsinstellingen op de gemeente.

In Schellebelle wordt de opvang gehouden elke schooldag van 7u tot 8u15 en van 15u30 tot 18u, de woensdagnamiddag van 11u30 tot 18u.

In Wichelen en Serskamp wordt de opvang gehouden elke schooldag van 7u tot 8u15 en van 16u tot 18u, de woensdagnamiddag van 12u tot 18u.

In Wichelen sluit de opvang 's morgens van zodra de kindjes in de rij staan om naar de kleuterschool te gaan. We vragen dan aan de ouders om de kindjes zelf naar de kleuterschool te brengen. 

Voor deze bewaking betalen de ouders of aangestelden per kind een tussenkomst van :

• voor de ochtend- en avondbewaking € 0,80 per begonnen half uur

• voor de woensdagnamiddag € 0,80 per begonnen half uur

Ook op schoolvrije dagen en in vakantieperiodes (met uitzondering van zater-, zon- en feestdagen) wordt de opvang in Wichelen georganiseerd van 7u tot 18u. Tijdens de periode van de speelpleinwerking wordt die opvang georganiseerd aan de afdeling Margote en dan van 7u tot 8u en van 17u tot 18u. Deze opvang staat open voor alle kinderen van onze gemeente.