Oprit op openbaar domein

Je mag de strikt noodzakelijke toegangen naar je oprit op eigen terrein tot op de rooilijn aanleggen in het materiaal dat je zelf verkiest (cfr. de omgevingsvergunning).

Tussen de rijbaan en de rooilijn is dit echter niet het geval. Enkel bij een vergunde garage of carport kan een oprit worden voorzien. De oprit moet door de technische dienst van de gemeente worden aangelegd in grijze betonstraatstenen. Indien de aanvrager ander verhardingsmateriaal wenst en/of de werken zelf wil uitvoeren, moet hij zijn aanvraag motiveren en moet dit goedgekeurd worden door het College van Burgemeester en Schepenen. De kosten voor de aanleg worden gedragen door de aanvrager.

Kostprijs:

  • Aanpassingswerken trottoirbanden: € 65/m
  • Aanleg oprit tussen rijbaan en privaat gedeelte, nieuwe verharding: € 75/m²
  • Aanleg oprit tussen rijbaan en privaat gedeelte, herstelling: € 50/m²

Deze regeling zorgt er voor dat er een uniform straatbeeld wordt gecreëerd. Hierdoor garanderen we ook kwaliteit en een degelijke opbouw. Maar deze regel is er vooral voor de nutsmaatschappijen. Hun leidingen liggen meestal in de berm. Bij uitbreidingen of herstellingen aan hun net, worden dan de opritten op de berm opgebroken en heraangelegd. Door de opritten op de berm allemaal op dezelfde manier uit te voeren, kunnen de nutsmaatschappijen deze beter herstellen.

Procedure

Je gebruikt rechtstreeks het digitaal loket voor je aanvraag, of je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan de dienst omgeving.
Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je een offerte waarin we je vragen of je akkoord gaat met de kosten. Na ontvangst van jouw betaling, geven wij de werken voor uitvoering door aan de technische dienst.

Kostprijs

De technische dienst voert de werken uit. Hiervoor worden de kosten doorgerekend op basis van het retributiereglement dat je hieronder bij de downloads terugvindt.

Naar top