Parkeerplaats voor personen met een handicap

Ben je door een handicap of beperking minder mobiel? En vind je moeilijk een parkeerplaats in de buurt van jouw woning?
Dan kan je een aanvraag indienen voor een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een beperking.

Voorwaarden

Je kan een parkeerplaats voor personen met een beperking aanvragen als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • je hebt een parkeerkaart voor personen met een beperking die geldig is voor onbepaalde duur;
  • je hebt geen eigen garage of oprit die vlot toegankelijk is;
  • je hebt een eigen voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij jou inwoont.

Procedure

  • Je dient een aanvraag in via onderstaand formulier (digitaal loket of op papier)
  • De politie onderzoekt of het mogelijk is om een voorbehouden plaats te maken dichtbij jouw woning.
  • De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Bij goedkeuring van het college wordt jouw aanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • Als de gemeenteraadsleden de aanvraag goedkeuren, plaatst de gemeentelijke technische dienst het verkeersbord + blauwe wegmarkering.
  • Bij weigering ontvang je de motivatie per brief.

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Ministeriƫle omzendbrief betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap dd 3 april 2001 en 25 april 2003

Naar top